Čakras


Šajā sadaļā ir informācija par čakrām - mūsu apslēptajām iespējām. 

Saskaņā ar senu hinduistu mācību gar visu cilvēka vertikālo asi cits virs cita izvietoti septiņi lotosa ziedi - septiņi enerģētiskie centri (čakras), kas ļauj cilvēkam priecāties par dzīvi, panākt vēlamo, sazināties ar draugiem, kontaktēties ar Dievu.

Čakras mums dotās vienīgi kā iekšējās sajūtas. Čakru darbs nav atkarīgs no tā,  vai mēs par tām kaut ko zinām vai nezinām. Lai čakras izmantotu apzināti, nemaz nav nepieciešams tās saredzēt. 

Ar katru čakru ir saistītas noteiktas organisma fizioloģiskās funkcijas, iekšējās sekrēcijas dziedzeri, nervu pinumi, muguras smadzeņu daļas.

Katrs enerģētiskais centrs pēc sava ieskata, bez cilvēka apzinātas korekcijas, reaģē uz signāliem, kas nāk no ārpasaules, gan iekšējiem orgāniem, un veido savu izturēšanās un reakcijas līniju.

Uzzinājis par šo centru esamību un tos testējis, cilvēks spēj čakru iedarbību uzlabot, kā arī kontrolēt sava organisma un apkārtējās pasaules mijiedarbību. Spilgts piemērs tam ir jogas prakse! 

Cilvēki cits no cita atšķiras ar savu enerģētisko rezervju daudzumu un prasmi tās izlietot. Kā vienu tā otru iespējams palielināt un uzlabot. Ikviens cilvēks var iemantot pietiekami daudz enerģijas un iekšējā spēka. Enerģijas uzkrāšanos sekmē pirmā (pamatnes) čakra. Turpmāk apakšsadaļās par to visu sīkāk.